CzechDemo- prezentace českých startupů v New Yorku

Projekt CzechDemo nabízí možnost začínajícím inovativním firmám

CZI_logo_CZ_PMS

Cíl projektu:

 • Zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti začínajících společností (vč. start-upů) formou podpory jejich účasti na mezinárodních akcích, možnost prezentace produktů a služeb, zvýšení medializace společnosti a českého podnikatelského prostředí a možnost ucházet se o kapitálový vstup investora.

Jedná se tedy o důležitý marketingový nástroj k podpoře internacionalizace MSP, zejména těch začínajících a zabývajících se inovacemi (zejména v oblastech KET).

Nabízené zvýhodněné služby:

 • Poplatek za účast na akci –  ve výši vstupného a nákladů na výstavní stánek dané akce. Maximální počet podpořených firem na jedné akci je 12. Podpora v projektu této Nabídky je poskytována ve výši max. 75% způsobilých výdajů na tuto rozpočtovou položku v režimu de minimis, max. 70 000 Kč na jednu firmu v závislosti na cenách konkrétní akce.
 • Překlady– bude použito na tvorbu, překlad a tisk propagačních materiálů na danou akci. Podpora v projektu této Nabídky je poskytována ve výši 100% způsobilých výdajů na tuto rozpočtovou položku v režimu de minimis, max. 1 000 Kč na jednu firmu v rámci konkrétní akce v zahraničí.
 • Cestovné (letenky)-  letenky (zpáteční, ekonomická třída) pro dvě osoby za společnost účastnící se dané akce. Způsobilý výdaj na 1 letenku po Evropě je do hodnoty 20.000 Kč (tzn. poskytnutí podpory do výše 10 000 Kč na jednu letenku) včetně a pro ostatní destinace 25.000 Kč (tzn. poskytnutí podpory do výše 12 500 Kč na jednu letenku) včetně. Agentura CI tak poskytuje podporu maximálně ve výši uvedené v nabídce zvýhodněných služeb. Zbývající cena letenky přesahující stanovenou hranici maximální podpory bude zcela hrazena Účastníkem.

Díky účasti budou mít firmy jedinečnou možnost se prezentovat na renomovaných akcích, získat mediální publicitu a nalézt kontakty pro rozvoj svého podnikání. Jelikož konkurenceschopnost a růst MSP závisí i na schopnostech jejich mezinárodní expanze, KA představuje pro MSP možnost překlenout počáteční bariéry a orientovat se na potřeby koncových zákazníků.

Kdo se může přihlásit?

 • (cílová skupina) jsou české MSP s inovativním produktem, jejichž stáří je do 5 let s maximálně 50 zaměstnanci.

Konečný uživatel (Účastník) musí být právnická osoba, která:

 • má motivaci o mezinárodní působení,
 • je vhodná pro prezentaci na dané akci.

Veškeré informace k podání přihlášky do jednotlivých projektů naleznete v dokumentech níže

Jak bude probíhat výběr?

 1. Vyhlášení nabídky a výzvy k podání žádosti o zvýhodněné služby s podrobnými podmínkami
 2. Podání elektronické žádosti do stanoveného termínu
 3. Hodnocení formálních a hodnotících kritérií přijatelnosti žádosti
 4. Podpis smlouvy o poskytnutí zvýhodněných služeb

II. Výzva k účasti v projektu CzechDemo byla vyhlášena 16. 1. 2017 CzechInvestem a je zveřejněna níže, včetně dokumentů k projektům, tj. úplný text nabídky, včetně seznamu podpořených akcí a přihlášky. První realizované akce jsou plánovány na květen 2017.

Přihlášky na jednotlivé akce můžete zasílat v těchto termínech:

16. února – 23. února 2017 (TechCrunch Disrupt New York 2017)

16. února – 2. března 2017 (TechCrunch Disrupt San Francisco 2017)


Kontaktní osoba

Ing. Markéta Škáchová

Projektová manažerka CzechDemo, odbor Startupů

tel.: +420 296 342 653

marketa.skachova@czechinvest.org

About the author