Nový informační portál vědavýzkum.cz

Nezávislé informace o vědě a výzkumu, to je mottem informačního portálu Vědavýzkum.cz. Jeho cílem je uveřejňovat relevantní, přehledné a aktuální informace o výzkumu, vývoji a inovacích a navazujících oblastech (ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií a znalostí, komercializace, spolupráce s aplikační sférou atd.) pro nejširší cílovou skupinu.
Portál je určen především výzkumným a vývojovým pracovníkům výzkumných organizací a soukromých firem, akademickým pracovníkům vysokých škol, administrátorům projektů, zaměstnancům veřejné správy a samosprávy, investorům, studentům, novinářům, odborné veřejnosti – zkrátka všem, kteří se z jakéhokoliv důvodu zajímají o problematiku výzkumu, vývoje a inovací a chtějí mít kvalitní informace.
„Vědavýzkum.cz vzniká především jako reakce na neuspokojivou situaci v České republice, kdy do současné doby neexistuje web, který by zájemcům poskytl nezávislé a přehledné informace o problematice vědní politiky a výzkumu, vývoje a inovací. Zájemce o danou oblast musí hledat důležité informace na několika různých místech,“ říká Aleš Vlk, ředitel TERI.
Provozovatelem portálu je Tertiary Education & Research Institute. TERI je neziskový think tank, jehož cílem je nezávislá výzkumná a vývojová činnost, vzdělávání a šíření znalostí v oblasti vysokoškolské politiky, veřejné vědní politiky, politiky výzkumu, vývoje a inovací a transferu technologií a znalostí.

Kontakty:
Jiří Stanzel, projektový manažer
Tel.: 607 762967, E-mail: redakce@vedavyzkum.cz
Aleš Vlk, ředitel TERI
Tel.: 607 908035, E-mail: ales.vlk@teri-institute.eu

About the author