Nejen práce pro cizince. Jde i o školy, bydlení a služby

Zvyšování kvality života a podpora integrace cizinců Jak více zatraktivnit region pro pracovníky ze zahraničí a jejich rodinné příslušníky – to bylo hlavní téma setkání představitelů Zlínského kraje, významných zaměstnavatelů, Krajské hospodářské komory, Univerzity Tomáše Bati a dalších odborníků ve zlínském Technologickém inovačním centru. Fórum bylo další reakcí na dlouhotrvající nedostatek zaměstnanců v kraji i