Můj první milion – Daniel Hajda #mentor

Daniel Hajda / Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje Ve svém profesním životě sbírá zkušenosti jak v soukromé, tak státní sféře. V současnosti se zabývá strategickými projekty napříč zlínským regionem v oblasti vzdělávání, VaV, inovací a podpory podnikání, včetně zvyšování inovační výkonnosti malých a středních firem.   Jak jste se ocitl na své dnešní pozici? Možná

Seminář na téma Švédsko, Finsko – příležitosti pro české firmy

Obchodní příležitosti, formy spolupráce a podmínky pro obchodování Seminář na téma Švédsko, Finsko – příležitosti pro české firmy Technologické inovační centrum si Vás dovolujeme srdečně pozvat na seminář „Švédsko, Finsko – příležitosti pro české firmy“, který pořádá Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Program semináře bude zahrnovat příspěvky ekonomických diplomatů