Inspirativní setkání 5. 6. 2018 – Vědecký Management

Výzva jménem rektor – prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.     Zlínský kraj společně s Technologickým inovačním centrem Zlín Vás zvou na inspirativní setkání s prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D. Budeme se věnovat vědeckému managementu v těchto oblastech: vědecký management a VaV spolupráce akademického a veřejného sektoru, klastrové iniciativy transfer technologií a komercionalizace vývoj zdravotních

Čtvrtá průmyslová revoluce a kvalita

Čtvrtá průmyslová revoluce a kvalita Jak se změní role kvality v případě vyšší míry automatizace? Kdy se stanou inovace samozřejmostí i v informačních technologiích? A co je bezpapírová výroba? Nejen na tyto otázky nabídl odpovědi další workshop konaný v rámci projektu Firma 4.0, jehož cílem je podpora zavádění informačních technologií hlavně do menších a středních průmyslových firem. Za