SME Instrument: Nová šance pro financování projektů malých a středních podniků

SME Instrument: Nová šance pro financování projektů malých a středních podniků 7. 2. 2017 | Zdroj: Technologická agentura České republiky (TA ČR) Technologická agentura ČR podpoří excelentní projekty v rámci nástroje Evropské komise „SME Instrument“ a poskytne tak finance českým malým a středním podnikům pro vývoj inovativních řešení. Jedná se o podniky, jejichž projekty jsou

Zlínský kraj má nejhustší funkční síť vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů

Zlínský kraj má nejhustší funkční síť vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů Ve Zlínském kraji v současné době působí 10 vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů z celkového počtu zhruba 80 subjektů v České republice. Regionální inovační infrastruktura funguje v tomto rozsahu již od roku 2009. Na půdě Vědeckotechnických parků (dále jen VTP) i podnikatelských inkubátorů (PI) Zlínského kraje vznikají