10 let Plastru

Plastr je zkráceně Plastikářský klastr, který od roku 2006 úspěšně funguje ve Zlíně.

Z hlediska oficiální definice jde o seskupení odvětvově nebo průřezově zaměřených nezávislých subjektů. Jeho účelem je podporovat inovace prostřednictvím sdílení infrastrukturních kapacit, výměny informací, poznatků, jakož i účinným podílem na transferu znalostí a spolupráce mezi podniky a dalšími organizacemi v klastru. Interní definice Plastikářského klastru zní: Klastr je sdružení těch, co se znají, a i když si třeba konkurují, tak spolupracovat chtějí, protože ví, že na tom vydělají. To mluví za všechny oficiální definice klastru.

Plastr byl založen skoro přesně před 10 lety (27. února 2006) za asistence Technologického inovačního centra s.r.o., které bylo hlavním zpracovatelem jeho projektu. Jednání probíhala už během roku 2005, kdy se uskutečnilo mapování možností vzniku klastru, návštěvy firem z oboru, během nichž se identifikovali budoucí členové a sféry jejich společného zájmu, proběhlo 6 workshopů, byla navržena struktura a organizace klastru. Posláním se stalo vytvořit reprezentativní fórum zpracovatelů plastů ve zlínském regionu, což s malými obměnami platí dodnes. Vize klastru je 10 let identická: Zlínský kraj se stane centrem inovativního zpracování plastů v České republice.

V současnosti sdružuje Plastr skoro 50 členů a to nejen přímo z oboru zpracování plastů, ale i automobilového, elektrotechnického průmyslu, obalů, zpracování odpadů, výroby strojů a zařízení či stavebnictví. Má i členy z oblasti VaV, odborného poradenství a členem jsou i dvě průmyslové školy a Univerzita Tomáše Bati.  Partnerem je stále Technologické inovační centrum s.r.o., které se brzy stane dalším členem tohoto sdružení. Nosnými aktivitami jsou vývoj, inovace a investice, odborné vzdělávání, společné nákupy a propagace oboru.

Více informací najdete na www.plastr.cz nebo kontaktujte jeho zaměstnance.

plastr

 

About the author