Smart akcelerátor Zlínského kraje

Projekt, který má posílit Zlínský kraj

Zajištění kvalifikovaných pracovníků pro výzkum, podpora inovací ve firmách a motivace k tomu, aby se zvýšil počet těch, kdo začínají podnikat. To jsou hlavní důvody pro vznik projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje. Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti regionu.

Základem je střecha. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky a její krajské přílohy, zkráceně RIS3 Strategie. Za trochu krkolomným názvem se neskrývá nic menšího než dokument s ambicí identifikovat bariéry v oblasti podnikatelských inovací. A právě z tohoto zastřešujícího základu projekt Smart Akcelerátor Zlínského kraje vychází.

V čem to spočívá? Aktivity projektu lze rozdělit do několika okruhů:

Vytvoření týmu – zajištění komplexní podpory v rámci celého projektu
Vzdělávání – rozvíjení kompetencí odborných pracovníků v celém kraji
Mapování – zmapování a sledování změny a vývoje inovačního prostředí v kraji
Propagace – zvýšení povědomí o důležitosti vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací
Asistence – přímá podpora přípravy strategických projektů

Projekt je kofinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Příjemcem dotace je Zlínský kraj, výkonnou jednotkou je Technologické inovační centrum.

Kontakt

Andrea Trávníčková
RIS3 koordinátor
tel: +420 577 043 415
e-mail: andrea.travnickova@kr-zlinsky.cz

Mgr. Daniela Sobieská
RIS3 manažerka
mobil: + 420 739 015 069
e-mail: sobieska@ticzlin.cz