Kontakty na zaměstnance

PhDr. Ing. Pavel Slováček, MBA
jednatel
e-mail: slovacek@ticzlin.cz

Mgr. Daniela Sobieská
RIS3 manažerka
mobil: +420 739 015 609
e-mail: sobieska@ticzlin.cz

Ing. Petr Konečný
vedoucí oddělení PI a VTP
mobil: +420 739 570 790
e-mail: konecny@ticzlin.cz

Ing. Daniel Hajda
developer strategických projektů
mobil: +420 734 443 877
e-mail: hajda@ticzlin.cz

 

Mgr. Olesja Lancevská
projektová manažerka
mobil: +420 739 570 792
e-mail: lancevska@ticzlin.cz

Ing. Lucie Nováková
finance, ekonomika
mobil: +420 739 570 791
e-mail: novakova@ticzlin.cz

Ing. Lenka Hradilová
RIS3 analytik
mobil: +420 734 443 879
e-mail: hradilova@ticzlin.cz

Ing. Lenka Kostelníková, PhD.
marketingová manažerka
mobil: +420 733 690 867
e-mail: kostelnikova@ticzlin.cz

 

Gabriela Nygrýnová
recepce, projektový asistent
mobil: +420 739 456 074
e-mail: recepce@ticzlin.cz

Milan Emrich
správce budovy
mobil: +420 730 548 179
e-mail: spravce@ticzlin.cz