Analýzy

 

Analýza bariér získávání a udržení vysoce kvalifikovaných pracovníků ve Zlínském kraji:

 

Dotazník k analýze potřeb subjektů tvořících inovační podnikání

 

Analytická příloha krajské přílohy RIS3:

 

Analýza nabídky a poptávky po pracovní síle v oblasti odborných technických profesí ve Zlínském kraji v horizontu
2015 – 2020:

 

Analýza zpracovatelského průmyslu ve Zlínském kraji:

 

Monitoring projektů podpořených v oblasti vývoje, výzkumu a inovací za období 2007 – 2015

 

Pravidelný monitoring projektů podpořených z operačních programů v oblasti VaVaI

 

Pravidelný monitoring zpracovatelského průmyslu a strategických služeb ve Zlínském kraji

 

Analýza podnikavosti studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 

Analýza stavu inovačního prostředí a potřeb subjektů tvořících inovační
infrastrukturu Zlínského kraje