Analytické centrum

Základem je analýza informací

Sběr a analýza dat z podnikatelského a veřejného sektoru. To je poslání zřizovaného analytického centra. Cílem je zmapovat aktuální stav inovačního prostředí ve Zlínském kraji a zachycení jeho dalšího vývoje.

Data poslouží všem. Získaná a analyzovaná data podpoří implementaci Regionální inovační strategie Zlínského kraje. Zároveň půjde o zdroj otevřených dat, který poslouží firmám k efektivnějšímu rozhodování v jejich podnikatelské činnosti.

Kontakt

Ing. Hana Greplová
RIS3 analytik
mobil: +420 734 443 879
e-mail: greplova@ticzlin.cz