Analytická data

V této sekci bude analytické centrum Technologického inovačního centra zveřejňovat analytická data mapující inovační prostředí Zlínského kraje.

Kontakt

Ing. Hana Greplová
RIS3 analytik
mobil: +420 734 448 879
e-mail: greplova@ticzlin.cz